Home Articles Forum Contact Links
 
We have prepared Articles of the selected products from our store. We hope that you will find the articles interesting and that in them you can find all the information you are looking for. We are continuously adding new Articles, if you are looking for information that are not in our articles please contat us by email: info@sanctuary.sk Full article will be displayed after clicking the button on the left side by the relevant text.

Incense
KAKAOVNÍK - lat. Theobroma cacao, slovensky "pokrm Bohov"- je pôvodom z Amazónie v južnej Amerike, je prirodzenou rastlinou amazonských daždových pralesov Objavili ho pred viac ako dvoma tisícmi rokov, ale jeho plody vo väcšej miere zacali využívat až pôvodní obyvatelia Mexika - Aztékovia a Máyovia. Nápoj, ktorí pripravovali z kakaových bôbov, nemožno s dnešným kakaom ani porovna... (more)
Prírodné maslá
Jazmín má pravdepodobne pôvod v Iráne a v treom storèí bol dovezený do Èíny. V súèasnosti je už ve¾mi známy v Ázii a Európe kde sa pestuje od 16-teho storoèia, pôvodne pre parfumérske úèely. V èínskej tradiènej medicíne je jazmínový kvet známy ako "ochladzovaè" krvi a má silné antibakteriálne, protivírusové a protirakovinotvorné úèinky. Pretože ochladzuje krv, pomáha pri horúèkach, alebo úpaloch... (more)
Jiaogulan
People from the mountainous areas of the southern provinces of China were taking Jiaogulan for generations, each morning before work to strengthen, promote and improve physical fitness, but also every evening to relax and calm. It was known as the elixir of youth or even an herb of immortality, as people here normally lived for 100 years! After the first scientific analysis of the components of jiaogulan left Dr. Nagai of Japan completely overwhelmed...(more)
Pu Erh
Pu-erh tea is the oldest in the world, a rarity already tasted by the Chinese emperors. It ss known primarily by helping to very efficiently reduces excess fat and cholesterol in the blood. Studies in China show that people with the strong overweight can lose up to 9 kg per month. Japanese scientists have found that it also has anti-carcinogenic effects due to the high content of EGCG and gallic acid ... (more)
Yixing pottery
Yixing is a city in Jiangsu Province in southern China located about 300 kilometers northwest of Shanghai. It is said that Yixing pottery concealed themselves in color, aroma and taste of tea. Its shape and properties are identified with "soul" of tea. These teapots has invaluable advantages for tea lovers - they do not affect water quality or taste of fine tea, but they are enhancing its aroma... (more)
Ayurveda and Tea
Ayurveda is a healing method which is practiced in India more than 5000 years. Its aim is to achieve a balance between body and "soul". Care should be taken to the natural needs and live by them. If one listens to signals of his body, Ayurveda can help re-establish the balance of energy. According to Ayurvedic teachings, every man has own energy mix... (more)
Jazmín a èaj
Jasmine probably originated in Iran and in the third century was imported into China. At present it is already widely known in Asia and Europe where it is grown from the 16-th century, originally for the purpose of perfumes. In Chinese traditional medicine is the jasmine flower known as the blood "cooler" and has strong antibacterial, antiviral and anti-carcinogenic effects. As it cools the blood it helps with fever, or heat stroke... (more)
Cocoa Beans
Cacao - lat. Theobroma cacao, English "food of gods" - is native to the Amazon region in South America, it is a natural plant in Amazon rain forests. Cocoa was discovered more than two thousand years ago, but its fruits began to be used more by the indigenous people of Mexico - the Aztecs and Mayans. Drink that prepared from cocoa beans, can not even compare today's cocoa...(more)
 


Copyright ©2011 www.sanctuary.sk všetky práva vyhradené, info@sanctuary.sk
webdesign & webmaster JG

Ayurvéda Chlorella Vulgaris Zelený jaèmeò Jazmín a èaj Jiaogulan Lotosový kvet Pu Erh Ružová voda Vodné fajky Yixingská keramika Kakaové bôby